Μονάδα Παραγωγής

Μονάδα Παραγωγής
Η ΚΟΣΜΟΣ Α.Ε. στις καινούριες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της, τηρεί αυστηρούς κανόνες υγιεινής, εφαρμόζοντας το Σύστημα Διαχείρισης Ασφαλείας Τροφίμων ISO 22000:05, βασισμένη στον ποιοτικό και πιστοποιημένο έλεγχο διεθνών προδιαγραφών.

Η μονάδα διαθέτει:
  • Ψυκτικούς θαλάμους συντήρησης νωπού κρέατος
  • Ψυκτικούς θαλάμους συντήρησης κατεψυγμένων
  • Σήραγγα ταχείας κατάψυξης τελευταίας γενιάς
  • Χώρο τεμαχισμού – αποστεώσεως ελεγχόμενης ψύξης
  • Χώρο παραγωγής ελεγχόμενης ψύξης
  • Χώρο συσκευασίας ελεγχόμενης ψύξης
  • Χώρους διακίνησης (παραλαβής/αποστολής) ελεγχόμενης ψύξης
  • Μονάδα αποτέφρωσης υψηλού δυναμικού
  • Χώρο υλικών συσκευασίας και βοηθητικών υλών

Η αλυσίδα ψύξεως τηρείται αυστηρά από την παραλαβή και την επεξεργασία, μέχρι την τελική μορφή του προϊόντος, καθώς και η εφαρμογή της ιχνιλασιμότητας εγγυάται τεκμηριωμένα για τη διασφάλιση της άριστης ποιότητας.